— greenupyo.com

Archive
Tag "ดินแดนฟ้าจรดทราย"

jordan-005

ถึงแม้ลูกทัวร์ประเทศไทยจะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับทัวร์จอร์แดน แต่ก็ถือว่าทัวร์จอร์แดน ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับชาวต่างชาติ วันนี้ทัวร์จอร์แดน เลยขอชักจูงประเทศชาติแห่งนี้ให้คนไทยรู้จักกันเยอะแยะยิ่งขึ้น เผื่อจะก็จะเป็นไอเดียในการติดตั้งแผนท่องเที่ยวครั้งหน้าของคุณ

ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน (Jordan) คือประเทศชาติในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศชาติซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อสื่อสารกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออก พร้อมทั้งทิศใต้ ประกอบทั้งเชื่อมต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก

               ประวัติศาสตร์จอร์แดนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษพร้อมด้วยได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คศ.1946 ต่อจากนั้น ในปี คศ. 1953 กษัตริย์ฮุสเซ็นเสด็จขึ้นไปครองราชย์เป็นพระประมุขของจอร์แดนจนถึงต้นปี คศ. 1999 พร้อมกับพระราชโอรสองค์โตขึ้นไปครองราชย์สืบแทนเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ บิน อัล ฮุสเซน แห่งจอร์แดน จอร์แดนคือประเทศชาติเล็ก มีเมืองท่าอะกาบาออกทะเลแดงแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศชาติ ในโบราณกาลกษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีบทบาทอย่างสูงต่อการธำรงเสถียรภาพในภูมิภาค โดยทรงคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการไกล่เกลี่ยอุปสรรคความการขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ นอกจากนั้น การที่จอร์แดนได้ลงนาม ความสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลในปี 1994 ส่งผลให้กษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีความสำคัญต่อกระบวนการเจรจา เพื่อจะสันติภาพในตะวันออกกลางในสายตาของสหรัฐฯ พร้อมทั้งโลกตะวันตกเพิ่มเติมมากขึ้นไปจนถึงปัจจุบันนี้

 

              เมืองหลวง        กรุงอัมมาน (Amman)

              ผู้คน          จำนวนประชากร ประมาณ 5,759,732 (ก.พ. 2549)

              เชื้อชาติ            อาหรับร้อยละ 98 เซอร์คัสเชียนร้อยละ 1 อาร์เมเนียนร้อยละ 1

              ภาษา                อาหรับคือภาษาราชการ แต่ชาวจอร์แดนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

              ศาสนา              อิสลาม นิกายซุนนี (Sunni) ร้อยละ 92 นิกายชีอะห์ (Shi’a) ร้อยละ 2

พร้อมทั้งคริสเตียน ร้อยละ 6

              เมืองสำคัญ      เมืองซาร์กา (Zarka) เมืองอีร์บิด (Irbid) พร้อมกับเมืองท่าอะกาบา (Aqaba)

              ภาษาราชการ  อาหรับเป็นภาษาราชการ แต่ชาวจอร์แดนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

              รัฐบาล             

มีรูปแบบการปกครองระบอบราชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงคือ พระประมุข มีนายกรัฐมนตรีคือเจ้านายฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งมีสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งวุฒิสภาทำภาระนิติบัญญัติพร้อมกับตรวจสอบรัฐบาล

              ประมุขของประเทศชาติ กษัตริย์อับดุลลาห์ บิน อัล-ฮุสเซน (King Abdullah Bin Al-Hussein) หรือไม่ กษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง เสด็จขึ้นไปครองราชย์ต่อจากกษัตริย์ฮุสเซน พระราชคุณพ่อ ซึ่งเสด็จสวรรคตโดยกษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง ได้ทรงกระทำสัตย์สาบานต่อรัฐสภาจอร์แดนเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2542 พร้อมด้วยทรงปกครองประเทศด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญ

              เอกราช             วันที่ 25 พฤษภาคม คศ.1946

              เนื้อที่               ประมาณ 91,880 ตารางกิโลเมตร

              ภูมิศาสตร์         จอร์แดนตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนือติดกับซีเรีย ทิศตะวันออก ติดซาอุดีอาระเบีย พร้อมทั้งอิรัก ทิศตะวันตกติดกับอิสราเอล ทิศใต้ติดกับทะเลแดง

              ลักษณะภูมิอากาศ

ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกน้อย กลางวันมีแสงแดดจัดพร้อมด้วยอากาศเย็นในเวลากลางคืน อุณหภูมิฤดูหนาว เฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส ในกรุงอัมมาน 16 องศาเซลเซียส ในเมืองอะกาบา อุณหภูมิฤดูร้อน เฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ในกรุงอัมมาน 32 องศาเซลเซียส ในเมืองอะกาบา

              เศรษฐกิจ

     อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.1% (2548)

     รายได้ประชาชาติต่อหัว 4,300 ดอลลาร์สหรัฐ (2548)

     ของซื้อของขายส่งออกที่พิเศษ ฟอสเฟต ปุ๋ย โปแตส ผลิตภัณฑ์เกษตรพร้อมกับเวชภัณฑ์

     ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่พิเศษ น้ำมันดิบ เครื่องจักร อาหารพร้อมกับอุปกรณ์จัดส่ง

     ประเทศคู่จัดจำหน่ายที่พิเศษ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อิรัก ตุรกี

     ผลิตภัณฑ์เคล็ดลับของไทยในจอร์แดน

     ปัจจุบัน รถยนต์พร้อมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์คือผลิตภัณฑ์ส่งออกวิธีดำเนินการอันดับหนึ่งของไทยมายังตลาดจอร์แดน ราคา ปี 2548 ตกประมาณ 43.8 ล้านเหรียญฯ อันดับ 2 ได้แก่ ตู้เย็นและส่วนประกอบของตู้เย็น อันดับ 3 อาทิ เครื่องซักผ้า อันดับ 4 อาทิ ปลาแช่แข็ง ระดับ 5 เช่นว่า เส้นใยผ้า อันดับ 6 อาทิเช่น ไม้พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากไม้ ระดับ 7 เช่นว่า เครื่องรับส่งวิทยุ ทีวีพร้อมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ ระดับ 8 เป็นต้นว่า เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ระดับ 9 ตัวอย่างเช่น ข้าว ระดับ 10 อาทิ ของซื้อของขายจากยาง มูลค่าการจำหน่ายสองฝ่ายประกอบประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท

Read More

Categories