— greenupyo.com

ฮวงจุ้ยร้านขายเครื่องเชื่อม

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับบทความในตอนนี้นั้นต้องบอกเลยครับว่าออกจะแปลกแหวกแนวกว่าบทความอื่นๆ สักหน่อยเพราะในบทความอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องร้านขายเครื่องเชื่อมแล้วโดยมากมักจะนำเสนอถึงเรื่องราวทั่วๆ ไป เรื่องของการขายเครื่องเชื่อมแต่สำหรับบทความในตอนนี้นั้นจะนำเสนอถึงเรื่องของฮวงจุ้ยร้านขายเครื่องเชื่อมครับว่าร้านขายเครื่องเชื่อมที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

สำหรับฮวงจุ้ยของร้านขายเครื่องเชื่อมนั้นอย่างแรกเลยคือทำเลที่ตั้งครับ โดยตามหลักฮวงจุ้ยโบราณระบุเอาไว้อย่างเด่นชัดว่าร้านขายเหล็ก ขายโลงศพ หรือร้านขายรถควรที่จะอยู่บริเวณทางสามแพร่งแต่สำหรับร้านขายเครื่องเชื่อมถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหล็กแต่ก็ห้ามอยู่ทางสามแพร่งเด็ดขาดครับหากแต่ควรไปอยู่บริเวณย่านชุมชน แหล่งออฟฟิศที่ทำงานหรือแหล่งอุตสาหกรรมมากกว่าครับ

                ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการจัดร้านครับบริเวณร้านควรที่การตกแต่งแบบกว้างๆ ไม่อึดอัดจนเกินไป ควรมีกระจกติดบริเวณริมมุมผนังยกสูงเพื่อสะท้อนความแรงของเครื่องเชื่อมเหล็กที่ถือกันว่าเป็นธาตุแข็งและเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กซึ่งเรื่องของการติดกระจกนั้นมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับ!

ถ้าหากว่าเรามองเรื่องการติดกระจกเป็นแบบวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือไปจากฮวงจุ้ยแล้วการติดกระจกนั้นยังช่วยให้เจ้าของร้านสามารถสอดส่องผู้ที่เข้ามาในร้านได้อีกด้วยครับว่าจะมีใครขโมยของหรือไม่ดังนั้นบางทีเรื่องของฮวงจุ้ยที่คนโบราณพร่ำสนมาแท้จริงแล้วก็อาจจะมีนัยยะอื่นบางอย่างแอบแฝงอยู่ด้วยก็เป็นได้ครับ

Categories