— greenupyo.com

การหาความหมายของเบอร์โทรศัพท์ด้วยการจับคู่เลข

นอกจากจะมีการทำนายเบอร์สวย เบอร์มงคลด้วยการนับผลรวมแล้วนั้น ยังมีแบบทำนายด้วยการอ่านเลขคู่ และวิธีค่อนข้างต้องใช้ความเชี่ยวชาญสักเล็กน้อย เนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจความหมายของเลขแต่ละตัวเป็นอย่างดี ไม่ใช่ตัวเลขเพียงแค่คู่เดียว(ผลรวม) แต่ยังหมายถึงเลขทั้งหมด 7 คู่ในเบอร์ของเรา

number-03
ถึงแม้การทำนายแบบนี้จะยากและซับซ้อนกว่าวิธีอื่นๆ อยู่สักหน่อย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการอธิบายตามเว็บไซต์ถึงวิธีนี้ได้อย่างง่ายๆ เพื่อให้เราวิเคราะห์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราได้เองจากที่บ้าน โดยอันดับแรกเมื่อเราต้องทำนายเบอร์โทรศัพท์เราต้องตัดเลขสองตัวหน้า (08 หรือ 09) ออกเสียก่อนเพราะเลข 2 ตัวหน้านั้นเป็นรหัสประจำประเทศไทย ทุกคนมีเหมือนกันหมด ดังนั้นถ้าหากเราใช้ตัวนี้มาร่วมทำนายด้วย คำทำนายก็จะเหมือนกันหมดทั้งประเทศ หลังจากที่เราตัดเลข 2 ตัวหน้าออกไปแล้ว จากนั้นเราก็จะเหลือตัวเลขที่ใช้ในการพยากรณ์เพียงแค่ 8 ตัวหลังเท่านั้น ตัวอย่างก็คือ 098-765-4321 เมื่อเราตัดเลข 2 ตัวหน้าออกไปก็จะเหลือ เพียงแค่ 8-765-4321จากนั้นก็ทำการจับคู่ แต่การจับคู่ไม่ใช่จับแค่เพียง 4 คู่เท่านั้น แต่ต้องจับคู่ให้ได้ทั้งหมด 7 คู่ หรือที่เรียกกันว่าการกระทบดาว ซึ่งเราจะได้คู่ตามนี้ 87/76/65/54/43/32/21 แล้วจากนั้นก็อ่านความหมายของเลขไปทีละคู่ เท่านี้เราก็จะได้ความหมายของเบอร์แล้วว่าเป็นเบอร์สวยอย่างที่ตั้งใจหรือไม่
แต่อย่างไรก็ตามการทำนายเบอร์สวย เบอร์มงคลนั้นก็เป็นเพียงแค่เครื่องชี้นำเสมือนแผนที่ไม่ใช่ตัวเรา คนที่จะตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ ก็คือตัวเรานั้นอง

Categories